Izzivi sodobne družbe v šoli in vrtcu

 

AKTUALNA USPOSABLJANJA

 

Vsebina:

1 človekove pravice in kulturna različnost
2 enake možnosti v vzgoji in izobraževanju
3 solidarnost in prostovoljstvo
4 otroci in mladostniki kot aktivni državljani
5 socialna vključenost in zdrav življenjski slog
6 duševno zdravje otrok in mladostnikov
7 uravnavanje stresa in duševnih stisk v pedagoški praksi
8 prepoznavanje in preprečevanje zasvojenosti s spletom

Koordinatorica: dr. Alenka Gril, Pedagoški inštitut

Izvajalke in izvajalci: Dr. Igor Bijuklić (Pedagoški inštitut, zunanji sodelavec), dr. Saša Cecić Erpič (Pedagoški inštitut, zunanja sodelavka), Nevenka Alja Gladek (Slovenska filantropija), dr. Jure Gombač (ZRC SAZU, ISIM), dr. Alenka Gril (Pedagoški inštitut), Mateja Kraševec (Društvo Humanitas), dr. Mitja Sardoč (Pedagoški inštitut), Lorena Pahović (LOGOUT), Špela Reš (LOGOUT), Alma Rogina (Društvo Humanitas), dr. Nataša Sedlar Kobe (NIJZ), Tina Trdin (Društvo Humanitas), Asja Videčnik, MSc. (Pedagoški inštitut, zunanja sodelavka), Boris Veler (LOGOUT).

 

Opis kvalitativnih ciljev:

V seminarju boste spoznali, zakaj je pomembno v šoli/vrtcu ozaveščati otroke o pomenu spoštovanja človekovih pravic v večkulturni družbi in kako vzgajati otroke za odgovorno, samostojno, zdravo in aktivno življenje v družbi. Obravnavali bomo aktualne teme sodobne družbe, s katerimi se soočamo tako vzgojitelji, starši, kot tudi odraščajoči otroci in mladostniki: od zagotavljanja enakih možnosti in pomena krepitve solidarnosti in prostovoljstva v družbi do kršenja temeljnih človekovih pravic nekaterih skupin ljudi in posledic socialne izključenosti za duševno zdravje in kakovost življenja; od spodbujanja mladih k prakticiranju zdravega življenjskega sloga in ustreznega soočanja s težavami v duševnem zdravju do prepoznavanja in preprečevanja zasvojenosti s spletom in elektronskimi mediji. Predstavili vam bomo različne pristope in strategije dela, primerne za pedagoško prakso, ter predloge strukturiranih dejavnosti, ki vam bodo v pomoč pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti pri pouku in v neformalnih interakcijah z otroki in mladostniki. Okrepili boste svoje védenje o učinkovitih načinih spodbujanja otrok in mladih k prevzemanju aktivne vloge v lastnem osebnostnem razvoju in vključevanju v lokalno okolje.

 1. Udeleženci bodo spoznali, zakaj je pomembno spoštovati človekove pravice, njihovo zgodovino, univerzalnost in neodtujljivost. Predstavili bomo nekatere dejavnosti pri pouku, s pomočjo katerih lahko otroke, učence in dijake seznanimo tako z izzivi večkulturnosti kot tudi s pomembnostjo spoštovanja človekovih pravic v svetu, v katerem živimo.
   
 2. Obravnavali bomo različna vprašanja o vlogi in pomenu enakih izobraževalnih možnosti v sodobni pluralni družbi ter problematizirali posamezne vidike splošnega modela enakih možnosti ter s tem povezanih argumentov za zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju.
   
 3. Približali bomo tematiko prostovoljstva in udeležence opolnomočili za prožno vključevanje prostovoljstva v redno pedagoško delo z otroki in mladostniki. Udeleženci bodo spoznali sodobno definicijo prostovoljstva in različne oblike prostovoljstva v vzgoji in izobraževanju.
   
 4. Predstavili bomo priložnosti za udejanjanje solidarnosti in aktivnega državljanstva skozi različne oblike prostovoljstva. Obravnavali bomo prostovoljstvo kot pristop k opolnomočenju ranljivih otrok in mladostnikov.
   
 5. Spregovorili bomo o pomenu socialne vključenosti kot varovalnega dejavnika za duševno in telesno zdravje posameznika in kakovost življenja v skupnosti. Razmišljali bomo o tem, kako kratenje človekovih pravic (med katerimi je tudi zdravje) in oviranje dostopnosti do virov in možnosti za uresničevanje pravic povzroča različna tveganja socialne izključenosti in kako jih lahko presežemo.
   
 6. Udeleženci se bodo seznanili z značilnostmi in znaki nekaterih najpogostejših težav v duševnem zdravju mladih (stres, prekomerna tesnobnost, depresivnost, motnje hranjena). Spoznali bodo pomen krepitve duševnega zdravja za boljše telesno zdravje, medosebne odnose in povezanost z drugimi ter uspehe pri izobraževanju.
   
 7. Pogledali si bomo najpogostejše dejavnike tveganja, stiske ter smernice za postopanje v konkretnih vsakodnevnih situacijah. Obenem se bomo dotaknili načinov skrbi za lastno dobro počutje, ki lahko pridejo prav tudi vam, pedagoškim delavcem.
   
 8. Na interaktivnem predavanju bodo udeleženci izvedeli, kako prepoznati prekomerno rabo spleta in zasvojenost s spletom. Predstavili jim bomo tudi različne oblike zasvojenosti s spletom in njihove značilnosti ter jim približali digitalni svet mladih.