Prijava na KATIS

OŠ Belokranjskega odreda Semič, 23. in 30. september ter 21. oktober in 4. november 2020

Za kolektiv Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič bomo izvedli seminar "Medkulturni odnosi in integracija", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 23. in 30. septembra ter 21. oktobra in 4. novembra 2020.

Program na OŠ Belokranjskega odreda Semič

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.