Prijava na KATIS

OŠ Črnuče, 16. januar, 19. februar in 16. april 2019

Za kolektiv Osnovne šole N. H. Maksa Pečarja Črnuče bomo izvedli seminar "Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 16. januarja, 19. februarja in 16. aprila 2019.

Program na OŠ Maksa Pečarja Črnuče

 

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.