Prijava na KATIS

OŠ Dante Alighieri Izola/Isola, 9., 16., 23. in 30. januar 2019

Za kolektiv Osnovna šola/Scuola elementare Dante Alighieri Izola/Isola bomo izvedli seminar "Izzivi sodobne družbe in šola", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 9., 16., 23. in 30. januarja 2019.

*Program je v izdelavi

 

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.