Prijava na KATIS

OŠ Duplek, 1., 8., 14. in 22. oktober 2020

Za kolektiv OŠ Duplek bomo izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 1., 8., 14. in 22. oktobra 2020.

Program na OŠ Duplek

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.