Prijava na KATIS

OŠ Grad, 28. in 29. oktober ter november 2019

Za kolektiv Osnovne šole Grad bomo izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 28. in 29. oktobra ter novembra 2019 (po dogovoru).

Program na OŠ Grad.

 

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.