Prijava na KATIS

OŠ I. C. Vrhnika, 13. in 14. februar, 6. in 7. marec 2019

Za učiteljski kolektiv Osnovne šole Ivana Cankarja Vrhnika bomo izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 13. in 14. februarja ter 6. in 7. marca 2019.

*Program je v pripravi.

 

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.