Prijava na KATIS

OŠ Jelšane, 10. in 24. marec ter 7. in 21. april 2020

Za kolektiv Osnovne šole Jelšane bomo izvedli seminar "Izzivi sodobne družbe in šola", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 10. in 24. marca ter 7. in 21. aprila 2020.

Program na OŠ Jelšane

 

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.