Prijava na KATIS

OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, 7., 8., 14. in 15. oktober 2020

Za kolektiv Osnovne šole Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj bomo izvedli seminar "Medkulturni odnosi in integracija", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 7., 8., 14. in 15. oktobra 2020.

Program na OŠ Karla Destovnika-Kajuha

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.