Prijava na KATIS

OŠ Koper, 23. in 24. oktober, 25. in 26. november 2019

Za kolektiv Osnovne šole Koper smo izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 23. in 24. oktobra ter 25. in 26. novembra 2019.

Program na OŠ Koper.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.