Prijava na KATIS

OŠ Kungota in vrtec pri OŠ Kungota, 24. oktober ter 9. in 16. november 2020

Za kolektiva Osnovne šole Kungota in vrtca pri Osnovni šoli Kungota bomo izvedli seminar "Medkulturni odnosi in integracija", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 24. oktobra ter 9. in 16. novembra 2020.

Program na OŠ Kungota

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.