Prijava na KATIS

OŠ Marije Vere Kamnik, 18. december 2019, 8., 15. in 22. januar 2020

Za kolektiv Osnovne šole Marije Vere Kamnik bomo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 18. decembra 2019 ter 8., 15. in 22. januarja 2020.

Program na OŠ Marije Vere Kamnik

 

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.