Prijava na KATIS

OŠ Radlje ob Dravi, 15. oktober in 23. november 2020 ter 30. januar 2021

Za kolektiv Osnovne šole Radlje ob Dravi bomo izvedli seminar "Izzivi sodobne družbe", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 15. oktobra in 23. novembra 2020 ter 30. januarja 2021.

Program na OŠ Radlje ob Dravi

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.