Prijava na KATIS

OŠ Raka, 29. september, 6. in 20. oktober ter 3. november 2020

Za kolektiv OŠ Raka bomo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 29. septembra, 6. in 20. oktobra ter 3. novembra 2020.

Program na OŠ Raka

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.