Prijava na KATIS

OŠ Slivnica pri Celju, 4. in 8. februar ter 3. in 17. marec 2020

Za kolektiv OŠ Slivnica pri Celju bomo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 4. in 8. februarja ter 3. in 17. marca 2020.

Program na OŠ Slivnica pri Celju

 

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.