Prijava na KATIS

OŠ Šmarjeta, 7. in 14. oktober ter 4. in 18. november 2020

Za kolektiv OŠ Šmarjeta bomo izvedli seminar Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov, ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 7. in 14. oktobra ter 4. in 18. novembra 2020.

Program na OŠ Šmarjeta

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.