Prijava na KATIS

OŠ Šmarjeta, 7. oktober 2020 ter 1., 10. in 15. marec 2021 - delna izvedba na daljavo

Za kolektiv OŠ Šmarjeta bomo izvedli seminar Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov, ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 7. oktobra (v živo) 2020 ter 1., 10. in 15. marca 2021 (na daljavo, preko aplikacije ZOOM).

Navodila in povezavo za prijavo v ZOOM najdete v programu:

Program na OŠ Šmarjeta

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.