Prijava na KATIS

OŠ Stročja vas, 12., 19. in 26. oktober ter 2. november 2020

Za kolektiv Osnovne šole Stročja vas bomo izvedli seminar "Izzivi sodobne družbe", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 12., 19. in 26. oktobra ter 2. novembra 2020.

Program na OŠ Stročja vas

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.