Prijava na KATIS

OŠ Vojnik, 17., 19., 24. in 26. oktober 2019

Za kolektiv Osnovne šole Vojnik bomo izvedli seminar "Izzivi sodobne družbe in šola", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 17., 19., 24. in 26. oktobra 2019.

Program na OŠ Vojnik

 

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.