Prijava na KATIS

OŠ Žetale, 9. oktober, 14. november, 11. december 2019 in 12. februar 2020

Za kolektiv Osnovne šole Žetale bomo izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 9. oktobra, 14. novembra in 11. decembra 2019 ter 12. februarja 2020.

Program je v pripravi.

 

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.