Prijava na KATIS

Osnovna šola in vrtec Pesnica, 1. in 2. julij 2020

Za kolektiv OŠ in vrtca Pesnica bomo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 1. in 2. julija 2020.

Program na OŠ in v vrtcu Pesnica

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.