Prijava na KATIS

Osnovna šola in vrtec Pesnica, 26. marec ter 2., 9. in 16. april 2020

Za kolektiv OŠ in vrtca Pesnica bomo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 26. marca ter 2., 9. in 16. aprila 2020.

Program na OŠ in v vrtcu Pesnica

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.