Prijava na KATIS

Vrtec in OŠ Cirkovce, 5. marec, 26. oktober in 17. november 2020

Za kolektiv OŠ in vrtca Cirkovce bomo izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 1., 8., 14. in 22. oktobra 2020.

Program na OŠ in v vrtcu Cirkovce

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.