Prijava na KATIS

Vrtec Lendava, 23. januar, 20. februar ter 5. in 19. november 2020

Za kolektiv Vrtca Lendava bomo izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 23. januarja, 20. februarjater 5. in 19. novembra 2020.

Program v Vrtcu Lendava

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.