Prijava na KATIS

Vrtec Ormož, 3. oktober, 7. november 2019, 16. januar in 6. februar 2020

Za kolektiv vrtca Ormož smo izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 3. oktobra in 7. novembra 2019 ter 16. januarja in 6. februarja 2020.

Program v vrtcu Ormož.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.