Prijava na KATIS

Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, 4., 12., 18. in 26. marec 2020

Za kolektiv Vrtca Otona Župančiča Črnomelj bomo izvedli seminar "Izzivi sodobne družbe", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 4., 12., 18. in 26. marca 2020.

Program v Vrtcu Otona Župančiča

 

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.