Prijava na KATIS

Vrtec Pobrežje (1) - 13. oktober, 10. november, 1. december 2020 in 5. januar 2021

Za kolektiv Vrtca Pobrežje bomo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 13. oktobra, 10. novembra in 1. decembra 2020 ter 5. januarja 2021.

Program v Vrtcu Pobrežje

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.