Prijava na KATIS

Vrtec Ptuj, 21. oktober, 4. in 18. november ter 2. december 2020

Za kolektiv Vrtca Ptuj bomo izvedli seminar "Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 21. oktobra, 4. in 18. novembra ter 2. decembra 2020.

Program v Vrtcu Ptuj

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.