Prijava na KATIS

Vrtec Ptuj, 6. in 27. januar, 24. februar in marec/april 2021 - izvedba na daljavo

Za kolektiv Vrtca Ptuj bomo na daljavo (preko aplikacije ZOOM) izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 6. in 27. januarja, 24. februar in marca/aprila 2021 (zadnji termin bomo naknadno dorekli glede na stanje s COVID v Sloveniji).

Navodila in povezavo za prijavo v ZOOM najdete v programu:

Program v Vrtcu Ptuj

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.