Prijava na KATIS

Vrtec Vrhnika, 13., 15., 20. in 22. oktober 2020

Za kolektiv Vrtca Vrhnika bomo izvedli seminar "Medkulturni odnosi in integracija", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 13., 15., 20. in 22. oktobra 2020.

Program v Vrtcu Vrhnika

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.