Prijava na KATIS

VVZ Kekec Grosuplje, 22. in 29. september ter 13. in 20. oktober 2020

Za kolektiv VVZ Kekec Grosuplje bomo izvedli seminar "Medkulturni odnosi in integracija", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 22. in 29. septembra ter 13. in 20. oktobra 2020.

Program v VVZ Kekec Grosuplje

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.