E-učilnica

"Le z drugimi smo", gradiva 2016

Izbor že obstoječih gradiv, projektov in priporočena literatura

Seminar Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev in slovenščina

Priporočena literatura: Vključevanje, medkulturna vzgoja

Izročki; Medkulturna vzgoja in izobraževanje: medkulturni model vključevanja; Vižintin; P

Izročki; Medkulturna vzgoja in izobraževanje: medkulturni model vključevanja; Vižintin; D

 

Priporočena literatura: Vključevanje, slovenščina

Izročki; Sistemska podpora, individualni program; Jović Mićković; P - 1. del

Izročki; Sistemska podpora, individualni program; Jović Mićković; P - 2. del

Izročki; Sistemska podpora, individualni program; Jović Mićković; D

 

Seminar Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi

Priporočena literatura: Ničelna toleranca do nasilja

Izročki; Strategije preprečevanja nasilja: Pravo in nasilje v šoli; Štefanec in Zadravec; P & D - 1. del

Izročki; Strategije preprečevanja nasilja: Pravo in nasilje v šoli; Štefanec in Zadravec; P & D - 2. del

Izročki; Obrazi nasilja: Nasilje nad zaposlenimi v VIZ; Štefanec in Zadravec; P & D

 

Seminar Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktnih situacij

Priporočena literatura: Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktnih situacij

Izročki; Spoštljiva komunikacija v šoli in vodenje sodelovalnih interakcij v razredu; Vidmar; P

Izročki; Spoštljiva komunikacija v šoli in vodenje sodelovalnih interakcij v razredu; Vidmar; D

 

Seminar Izzivi sodobne družbe v šoli in vrtcu

Priporočena literatura: Človekove pravice, prostovoljstvo

Izročki; Človekove pravice in večkulturnost; Gombač; P

Izročki; Človekove pravice in večkulturnost; Gombač; D

 

Priporočena literatura: Zdrav življenjski slog

Izročki; Prepoznavanje in preprečevanje zasvojenosti s spletom; Pahović; P & D - 1. del

Izročki; Prepoznavanje in preprečevanje zasvojenosti s spletom; Pahović; P & D - 2. del

 

Seminar Medkulturni odnosi in intergacija v vzgojno-izobraževalni praksi

Priporočena literatura: Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi

Izročki; Ženske in otroci kot selivci in manjšine: razvijanje sočutja in razumevanja; Milharčič Hladnik; P - 1. del

Izročki; Ženske in otroci kot selivci in manjšine: razvijanje sočutja in razumevanja; Milharčič Hladnik; P - 2. del

Izročki; Ženske in otroci kot selivci in manjšine: razvijanje sočutja in razumevanja; Milharčič Hladnik; D