E-učilnica

"Le z drugimi smo" gradiva 2016-2018

Izbor že obstoječih gradiv, projektov in priporočena literatura

 

Seminar Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog

Priporočena literatura: Vključevanje, medkulturna vzgoja

Priporočena literatura: Vključevanje, slovenščina

 

Gradiva 2016/2017:

Izročki; Medkulturna vzgoja in izobraževanje: medkulturni model vključevanja; Vižintin; P

Izročki; Medkulturna vzgoja in izobraževanje: medkulturni model vključevanja; Vižintin; D

Izročki; Sistemska podpora, individualni program; Jović Mićković; P - 1. del

Izročki; Sistemska podpora, individualni program; Jović Mićković; P - 2. del

Izročki; Sistemska podpora, individualni program; Jović Mićković; D

 

Gradiva 2017/2018:

Izročki; Vključevanje: osebna izkušnja; Al Nawas;  P - 1. del

Izročki; Vključevanje: osebna izkušnja; Al Nawas;  P - 2. del

Izročki; Vključevanje: osebna izkušnja; Al Nawas;  D - 1. del

Izročki; Vključevanje: osebna izkušnja; Al Nawas;  D - 2. del
 

 

Seminar Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi

Priporočena literatura: Ničelna toleranca do nasilja

 

Gradiva 2016/2017:

Izročki; Strategije preprečevanja nasilja: Pravo in nasilje v šoli; Štefanec in Zadravec; P & D - 1. del

Izročki; Strategije preprečevanja nasilja: Pravo in nasilje v šoli; Štefanec in Zadravec; P & D - 2. del

Izročki; Obrazi nasilja: Nasilje nad zaposlenimi v VIZ; Štefanec in Zadravec; P & D

 

Gradiva  2017/2018:

Izročki; Strukturno nasilje: migracije; Bučar Ručman; P - 1. del

Izročki; Strukturno nasilje: migracije; Bučar Ručman; P - 2. del

Izročki; Strukturno nasilje: migracije; Bučar Ručman; D

Izročki; Strukturno nasilje: multikulturna družba; Bučar Ručman; P

Izročki; Strukturno nasilje: multikulturna družba; Bučar Ručman; D - 1. del

Izročki; Strukturno nasilje: multikulturna družba; Bučar Ručman; D - 2. del

 

 

Seminar Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov

Priporočena literatura: Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktnih situacij

 

Gradiva 2016/2017:

Izročki; Spoštljiva komunikacija v šoli in vodenje sodelovalnih interakcij v razredu; Vidmar; P

Izročki; Spoštljiva komunikacija v šoli in vodenje sodelovalnih interakcij v razredu; Vidmar; D

 

Gradiva 2017/2018:

Izročki; Obvladovanje konfliktov v šoli; Kozina; P

Izročki; Obvladovanje konfliktov v šoli; Kozina; D

Izročki; Spoštljiva komunikacija: obvladovanje konfliktov; Gril; P - 1. del

Izročki; Spoštljiva komunikacija: obvladovanje konfliktov; Gril; P - 2. del

Izročki; Spoštljiva komunikacija: obvladovanje konfliktov; Gril; D
 

Seminar Izzivi sodobne družbe in šola

Priporočena literatura: Človekove pravice, prostovoljstvo

Priporočena literatura: Zdrav življenjski slog

 

Gradiva 2016/2017:

Izročki; Človekove pravice in večkulturnost; Gombač; P

Izročki; Človekove pravice in večkulturnost; Gombač; D

Izročki; Prepoznavanje in preprečevanje zasvojenosti s spletom; Pahović; P & D - 1. del

Izročki; Prepoznavanje in preprečevanje zasvojenosti s spletom; Pahović; P & D - 2. del

 

Gradiva 2017/2018:

Izročki; Človekove pravice: enake možnosti; Sardoč; P & D

Izročki; Socialno vključevanje in zdrav življenjski slog: prosti čas; Gril; P & D - 1. del

Izročki; Socialno vključevanje in zdrav življenjski slog: prosti čas; Gril; P & D - 2. del

 

Seminar Medkulturni odnosi in intergacija

Priporočena literatura: Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi

 

Gradiva 2016/2017:

Izročki; Ženske in otroci kot selivci in manjšine: razvijanje sočutja in razumevanja; Milharčič Hladnik; P - 1. del

Izročki; Ženske in otroci kot selivci in manjšine: razvijanje sočutja in razumevanja; Milharčič Hladnik; P - 2. del

Izročki; Ženske in otroci kot selivci in manjšine: razvijanje sočutja in razumevanja; Milharčič Hladnik; D

 

Gradiva 2017/2018:

Izročki; Migracije: osnovni pojmi; Mlekuž; P

Izročki; Migracije: osnovni pojmi; Mlekuž; D