Prijava na KATIS

Sodelujoče šole

 

Sodelujoče šole na regijskih usposabljanjih in po kolektivih:

Biotehnični izobraževalni inštitut Ljubljana - Živilska šola

Gimnazija Tolmin

Ginnasio Gian Rinaldo Carli Capodistria / Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper

Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana

Osnovna šola 8 talcev Logatec

Osnovna šola Brežice

Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor

Osnovna šola Bovec

Osnovna šola Elvire Vatovec Prade Koper

Osnovna šola Franceta Bevka Ljubljana

Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj

Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje

Osnovna šola Komen

Osnovna šola Kuzma

Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj

Osnovna šola ob Rinži

Osnovna šola Ormož

Osnovna šola Otočec

Osnovna šola Podbočje

Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica

Osnovna šola Slave Klavore Maribor

Osnovna šola Solkan

Osnovna šola Središče ob Dravi

Osnovna šola Stara Cerkev Kočevje

Osnovna šola Tabor I Maribor

Osnovna šola Tolmin

Osnovna šola Tržič

Prva osnovna šola Slovenj Gradec

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci

Strojna šola Ptuj

Večstopenjska šola pri Sv. Jakobu Trst

Vrtec Anice Černejeve

Vrtec Borisa Pečeta Maribor

Vrtec Dravograd

Vrtec Čebelica Šentjernej

Vrtec Semedela

Vrtec Zarja Celje

 


 

Sodelujoče šole v konzorciju Za medkulturno sobivanje:

ISA inštitut

Druga osnovna šola Slovenj Gradec

Osnovna šola Antona Globočnika Postojna

Osnovna šola Grm Novo mesto

Osnovna šola Koper

Osnovna šola Leskovec pri Krškem

Osnovna šola Livada

Osnovna šola Matije Čopa Kranj

Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje

Osnovna šola Trzin

Srednja šola Jesenice

Srednja šola Slovenska Bistrica