Prijava na KATIS

Sodelujoče šole

 

Sodelujoče osnovne šole na regijskih usposabljanjih in po kolektivih

Osnovne šole

OŠ 8 Talcev Logatec   OŠ Ivana Cankarja Trbovlje   OŠ Podgora Kuteževo
OŠ Belokranjskega odreda Semič   OŠ Ivana Cankarja Vrhnika   OŠ Podlehnik
OŠ Benedikt   OŠ Idrija   OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica
OŠ borcev za severno mejo Maribor   OŠ Karla Destovnika - Kajuha Šoštanj   OŠ Predoslje
OŠ Brežice   OŠ Komen   OŠ Rodica
OŠ Črnuče   OŠ Kuzma   OŠ Slave Klavore Maribor
OŠ Dante Alighieri Izola   OŠ Ljubo Šercer Kočevje   OŠ Selnica ob Dravi
OŠ Deskle   OŠ Ljudski vrt Ptuj   OŠ Solkan
OŠ Domžale   OŠ Loški Potok   OŠ Središče ob Dravi
OŠ Draga Bajca Vipava   OŠ Maksa Durjave Maribor   OŠ Stara Cerkev Kočevje
OŠ Draga Kobala Maribor   OŠ Mirana Jarca Črnomelj   OŠ Stopiče
OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje   OŠ Nazarje   OŠ Sveti Jurij Rogašovci
OŠ Elvire Vatovec Prade Koper   OŠ Ob Rinži   OŠ Šmartno pod Šmarno goro
OŠ Franceta Bevka Ljubljana   OŠ Odranci   OŠ Tabor I Maribor
OŠ Franceta Bevka Tolmin   OŠ Oplotnica   OŠ Tržič
OŠ Franceta Prešerna Kranj   OŠ Ormož   OŠ Veliki Gaber
OŠ Gabrovka Dole   OŠ Otočec   OŠ Vižmarje Brod
OŠ Hajdina   OŠ Prežihov Voranc Maribor   Prva OŠ Slovenj Gradec
OŠ Ivana Babiča Jagra Marezige   OŠ Podbočje   Večstop. šola pri Sv. Jakobu Trst

 

Vzgojni zavodi in vrtci

Vrtec Antona Medveda Kamnik   Vrtec Pivka
Vrtec Anice Černejeve Celje   Vrtec pri OŠ Benedikt
Vrtec Borisa Pečeta Maribor   Vrtec Semedela
Vrtec Ciciban Šentjernej   Vrtec Studenci Maribor
Vrtec Črnomelj   Vrtec Tržič
Vrtec Dravograd   Vrtec Velenje
Vrtec Jadvige Golež Maribor   Vrtec Vrtiljak, OŠ Miklavž na Dravskem polju
Vrtec Jožice Flander Maribor   Vrtec Zagorje ob Savi
Vrtec Kurirček Logatec   Vrtec Zarja Celje
Vrtec Lendava   Vrtec Žiri
Vrtec Mlinček Naklo   Zasebni vrtec Zarja Kamnik
Vrtec Otona Župančiča Ljubljana    

 

Srednje šole in šolski centri

Biotehnični izobraževalni inštitut Ljubljana - Živilska šola
Center Cene Štupar
Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
Gimnazija Ptuj
Gimnazija Tolmin
Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
Srednja Lesarska šola Maribor
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
Strojna šola Ptuj
Šolski center Nova Gorica

 


 

Sodelujoče šole v konzorciju Za medkulturno sobivanje:

ISA inštitut

Druga osnovna šola Slovenj Gradec

Osnovna šola Antona Globočnika Postojna

Osnovna šola Grm Novo mesto

Osnovna šola Koper

Osnovna šola Leskovec pri Krškem

Osnovna šola Livada

Osnovna šola Matije Čopa Kranj

Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje

Osnovna šola Trzin

Srednja šola Jesenice

Srednja šola Slovenska Bistrica