Predstavitev projekta

Program "Le z drugimi smo" je namenjen usposabljanju strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja sodelujočih medosebnih in medkulturnih odnosov v šoli in v družbi. Program poteka v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki ga financirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) Republike Slovenije.

V programu »Le z drugimi smo« izvajamo pet samostojnih 16-urnih seminarjev:

  • Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev in slovenščina
  • Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi
  • Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktnih situacij
  • Izzivi sodobne družbe v šoli in vrtcu
  • Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi

Osnovne informacije o programu »Le z drugimi smo« najdete v zgibanki, vsebina in cilji seminarjev pa so podrobneje predstavljeni v Katalogu profesionalnega usposabljanja.

 

Predviden načrt za regijska in nacionalna usposabljanja 2017/18: 

september: Nova Gorica
oktober: Novo mesto
november: Murska Sobota, Ljubljana (nacionalno)
december: Kranj
januar: Maribor
februar: Koper, Postojna
marec: Slovenj Gradec
april: Žalec, Ljubljana (nacionalno)
maj: Krško
avgust: Trbovlje

Seminarje bomo izvajali pet šolskih let (2016/17–2020/21).

V vsaki od 12 regij bomo prisotni vsaj enkrat na leto.

 

Poleg regijskih in nacionalnih usposabljanj izvajamo BREZPLAČNA usposabljanja tudi v konzorcijski mreži »Za medkulturno sobivanje« ali pridemo v vaš kolektiv.