Drugi o nas

 

Le z drugimi smo: dosežki 2016-2021

 

Le z drugimi smo: dosežki 2016-2020

 

 

Le z drugimi smo: dosežki 2016-2019

 

Vtisi in mnenja udeleženk/udeležencev seminarjev z različnih izvedb

 

Odlično predavanje, ki bi ga morala slišati širša množica, saj se dotika celotne družbe. Tudi sama metoda (debata) izobraževanja je pripomogla k najglobljemu samozavedanju in analiziranju samega sebe in družbenega stanja – dobra podlaga za širjenje zavedanja tudi na soljudi.
(udeleženka seminarja »Medkulturni odnosi in integracija«, 27. in 28. 2. 2017 v Ljubljani)

 

Seminar se dotika aktualnih tem, pridobljena/osvežena znanja, predvsem s področja nasilja iz vidika medijev ter prava, bom lahko prenesla tudi v svoje delo. Predavatelji so bili odlično pripravljeni.
Po dolgem času zanimiv in koristen seminar!

(udeleženka seminarja »Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi«, 13. in 14. 4. 2017 v Žalcu)

 

Zanimivi vidiki problematike nesankcioniranega sovražnega govora. Dobri praktični primeri strategij preprečevanja nasilja (diskusija). Zelo všečno predavanje gospe Saše Zorjan: Nasilje v družini.
(udeleženka seminarja »Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi«, 13. in 14. 4. 2017 v Žalcu)

 

S predavatelji sem bila zelo zadovoljna. Zelo življenjsko, z različnih zornih kotov, pokrita različna področja. Definitivno material, ki bo pripomogel pri kvaliteti dela.
(udeleženka seminarja »Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi«, 13. in 14. 4. 2017 v Žalcu)

 

Na seminarju sem obnovila znanje, ki ga imam o komunikaciji in reševanju konfliktov. Redkokdaj se na enem mestu srečamo strokovni delavci iz vrtcev, OŠ, srednjih šol, dijaških domov. Izmenjava izkušenj je nekaj, kar si bom najbolj zapomnila.
(udeleženka seminarja »Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov«, 13. in 14. 4. 2017 v Žalcu)

 

Priznati moram, da me je naslov predavanja zelo pritegnil. Najbolj pa se je naslovu približala predavateljica dr. Tamara Velikonja po mojem mnenju. S svojim podajanjem znanja me je zelo pritegnila, njene strategije so bila podane zelo na visokem nivoju. Njeno predavanja bom še obiskala.
(udeleženka seminarja »Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov«, 13. in 14. 4. 2017 v Žalcu)

 

Usposabljanje je preseglo moja pričakovanja. Čudovit izbor primerov dobrih praks, rezultatov projektov, gradiv, posnetkov in drugih učinkovitih materialov za delo s priseljenci in Romi, ki nam jih je predstavila dr. Marijanca Ajša Vižintin, bom zagotovo uporabila pri delu z različnimi ciljnimi skupinami. Celosten pogled na vključevanje priseljencev, sistemska podpora in osebne izkušnje mag. Sladjane Jović Mićković in ostalih izvajalcev, so me še dodatno obogatile z znanji na področju medkulturne vzgoje in izobraževanja. Menim, da je to usposabljanje  primerno in potrebno za vsakega učitelja in strokovnega delavca v VIZ, saj živimo v medkulturni družbi!
(udeleženka seminarja »Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog«, 18. in 19. 5. 2017 v Krškem)

 

Zelo kvaliteten seminar! Je idealna priložnost za seznanitev z inovativnimi pristopi poučevanja-učenja slovenskega jezika za otroke-učence priseljence, razumevanja njihovega položaja, čustvovanja. Je čudovita usmeritev za vzpodbujanje multikulturnosti, razvijanje sprejemanja otrok in njihovih staršev, s katerimi delamo, predstavljene možnosti delovanja bodo gotovo obogatile naše delo, nam omogočile, da vzpostavimo razumevajoč, empatičen, spoštljiv odnos do priseljencev, da jim omogočimo lažje vključevanje v družbo, jih podpiramo pri uveljavljanju, napredku, ohranjanju lastne kulture ter spoznavanje jezika in kulture okolja, v katerem živijo.
Izjemno se me je dotaknil entuziazem in empatija predavateljev, njihova energija, ustvarjalnost na področjih, na katerih delujejo, multikulturnost. Hvala za razširitev mojih obzorij. Seminar bi priporočala vsem učiteljem, vzgojiteljem, ljudem, ki živijo ali delajo s priseljenci.

(udeleženka seminarja »Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog«, 18. in 19. 5. 2017 v Krškem)

 

Izvedela sem veliko novega, veliko zadev/stvari je bilo predstavljeno na nov, drugačen, izviren, zanimiv, predvsem pa uporaben način. Mnogo idej za delo z učenci je bilo posredovano in prikazano, resničnih pripovedi in izkušenj. In vse je uporabno oz. lahko uporabimo pri svojem delu. Iskrena hvala.
(udeleženka seminarja »Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog«, 18. in 19. 5. 2017 v Krškem)

 

Hvala za vse raznovrstno gradivo, izkušnje, znanje, nasvete, uporabne informacije… Hvala izjemnima predavateljicama, ge. Marijanci, ge. Sladjani, ki s svojo srčnostjo, vztrajnostjo podirata zidove predsodkov, stereotipov, ki jih neuka družba goji v odnosu s tujci, priseljenci, begunci. Hvala za vse velike posameznike, ki so pripravljeni graditi mostove povezovanja, sprejemanja… preprosto za to, ker nas to bogati.
(udeleženka seminarja »Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog«, 18. in 19. 5. 2017 v Krškem)

 

Izobraževanje je bilo celostno, saj smo se dotaknili res mnogih tem. Zelo mi je bilo všeč, da je predavalo več zanimivih osebnosti, ki o z nami podelile svoja znanja, izkušnje, ideje. Pridobili smo ogromno idej za nadaljnje delo; veliko gradiva oziroma literature, ki nam bo razširila obzorje ali omogočila lažje poučevanje/delo z učenci priseljenci.
(udeleženka seminarja »Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog«, 18. in 19. 5. 2017 v Krškem)

 

Koristne, uporabne informacije. Poudaril bi strokovno znanje predavateljice, izkušnje ter entuziazem – motivacija za implementacijo k pouku.
(udeleženec seminarja »Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog«, 4. in 5. 7. 2017 v Ljubljani)

 

V Vrtcu Velenje smo v zadnjih dveh letih gostili dva seminarja v sklopu projekta »Le z drugimi smo« - »Medkulturni odnosi in integracija« ter »Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov«. Vsebini obeh seminarjev dobro nagovarjata izzive sodobne družbe. Predavateljice so teme prikazale iz različnih zornih kotov ter sproti odgovarjale na vprašanja udeležencev. Izvedbo seminarja so popestrile s praktičnimi vsebinami (delavnice). Strokovni delavci so pohvalili uporabnost vsebin ter izmenjavo izkušenj s predavateljicami iz različnih strok. Seminarja priporočamo vsem, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem.
(vodstvo Vrtca Velenje o seminarju "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", 2., 4., 11. in 16. februar ter 9. marec 2019)

 

V vrtcu Jožice Flander Maribor, smo se strokovne delavke udeležile profesionalnega usposabljanja programa Le z drugimi smo in sicer seminarja: Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov. Zahvaljujem se koordinatorki seminarja gospe Alenki Gril za posluh pri dogovarjanju in oblikovanju terminov in načina izvedbe, saj je bilo prijavljenih 70 udeležencev (strokovnih delavcev) našega vrtca. Kljub številčnosti vključenih, je bila izvedba dobro izpeljana, prisotne so bile delavnice po skupinah, ki so omogočale aktivno vključenost ( kot govorci in poslušalci) vseh prisotnih. Vsebine so bile zanimive, strokovne delavke so spodbujale k razmišljanju, izmenjavi izkušenj, kasneje pa k vključevanju  določenih segmentov v prakso -  tako v odnosu do sodelavk kot v skupini z otroki. Posebna pohvala s strani strokovnih delavcev gre gospe dr. Janji Žmavc, ki nas je s svojo energijo maksimalno aktivirala, kakor tudi Darji Štirn, ki nam je dala zanos, in veljavo, da smo v odnosih in razumevanju do otrok in odraslih odlični.
(vodstvo Vrtca Jožice Flander Maribor o seminarju "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", 10. in 24. oktober, 5. in 21. november 2018)

 

Le z drugimi smo v medijih

 

RTV SLO, oddaja NaGlas!, 25. 9. 2021: "V učilnicah ni prostora za rasizem", intervju z dr. Mirjam Milharčič Hladnik

 

Val 202, 22. 9. 2021: "Le z drugimi smo lahko projekt krepitve državljanskih in socialnih kompetenc"intervju s prof. dr. Marino Lukšič Hacin

 

Népújság, št. 38, 21. 9. 2021: "„Másokkal együtt” – zárókonferencia Ljubljanában"

 

Radio MMR, 20.09. 2021 (16:25–33:14): "Szembenézni a valósággal"intervju z dr. Judit Zagorec-Csuka

 

Radio Si, 5. 2. 2021: "S projektom Le z drugimi smo do boljšega sobivanja v večkulturni Evropski uniji"intervju z dr. Marijanco Ajšo Vižintin

 

Primorske novice, Val 7, št. 28, 3. 2. 2017: "Za medkulturni dialog", objava v rubriki Družba, str. 20

 

ZRCalnik, 13. 2. 2017: "Kratkost zgodovinskega spomina v narodu izseljencev"

 

SVIZove novice, 03/2017, 31. 3. 2017: "Le z drugimi smo!"

 

SVIZove novice, 06/2017, 28. 6. 2017: "Uspešen program "Le z drugimi smo!"