Drugi o nas

 

 

Vtisi in mnenja udeleženk/udeležencev seminarjev z regijskih in nacionalnih izvedb

 

Odlično predavanje, ki bi ga morala slišati širša množica, saj se dotika celotne družbe. Tudi sama metoda (debata) izobraževanja je pripomogla k najglobljemu samozavedanju in analiziranju samega sebe in družbenega stanja – dobra podlaga za širjenje zavedanja tudi na soljudi.
(udeleženka seminarja »Medkulturni odnosi in integracija«, 27. in 28. 2. 2017 v Ljubljani)

 

Seminar se dotika aktualnih tem, pridobljena/osvežena znanja, predvsem s področja nasilja iz vidika medijev ter prava, bom lahko prenesla tudi v svoje delo. Predavatelji so bili odlično pripravljeni.
Po dolgem času zanimiv in koristen seminar!

(udeleženka seminarja »Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi«, 13. in 14. 4. 2017 v Žalcu)

 

Zanimivi vidiki problematike nesankcioniranega sovražnega govora. Dobri praktični primeri strategij preprečevanja nasilja (diskusija). Zelo všečno predavanje gospe Saše Zorjan: Nasilje v družini.
(udeleženka seminarja »Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi«, 13. in 14. 4. 2017 v Žalcu)

 

S predavatelji sem bila zelo zadovoljna. Zelo življenjsko, z različnih zornih kotov, pokrita različna področja. Definitivno material, ki bo pripomogel pri kvaliteti dela.
(udeleženka seminarja »Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi«, 13. in 14. 4. 2017 v Žalcu)

 

Na seminarju sem obnovila znanje, ki ga imam o komunikaciji in reševanju konfliktov. Redkokdaj se na enem mestu srečamo strokovni delavci iz vrtcev, OŠ, srednjih šol, dijaških domov. Izmenjava izkušenj je nekaj, kar si bom najbolj zapomnila.
(udeleženka seminarja »Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov«, 13. in 14. 4. 2017 v Žalcu)

 

Priznati moram, da me je naslov predavanja zelo pritegnil. Najbolj pa se je naslovu približala predavateljica dr. Tamara Velikonja po mojem mnenju. S svojim podajanjem znanja me je zelo pritegnila, njene strategije so bila podane zelo na visokem nivoju. Njeno predavanja bom še obiskala.
(udeleženka seminarja »Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov«, 13. in 14. 4. 2017 v Žalcu)

 

Usposabljanje je preseglo moja pričakovanja. Čudovit izbor primerov dobrih praks, rezultatov projektov, gradiv, posnetkov in drugih učinkovitih materialov za delo s priseljenci in Romi, ki nam jih je predstavila dr. Marijanca Ajša Vižintin, bom zagotovo uporabila pri delu z različnimi ciljnimi skupinami. Celosten pogled na vključevanje priseljencev, sistemska podpora in osebne izkušnje mag. Sladjane Jović Mićković in ostalih izvajalcev, so me še dodatno obogatile z znanji na področju medkulturne vzgoje in izobraževanja. Menim, da je to usposabljanje  primerno in potrebno za vsakega učitelja in strokovnega delavca v VIZ, saj živimo v medkulturni družbi!
(udeleženka seminarja »Živimo raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog«, 18. in 19. 5. 2017 v Krškem)

 

Zelo kvaliteten seminar! Je idealna priložnost za seznanitev z inovativnimi pristopi poučevanja-učenja slovenskega jezika za otroke-učence priseljence, razumevanja njihovega položaja, čustvovanja. Je čudovita usmeritev za vzpodbujanje multikulturnosti, razvijanje sprejemanja otrok in njihovih staršev, s katerimi delamo, predstavljene možnosti delovanja bodo gotovo obogatile naše delo, nam omogočile, da vzpostavimo razumevajoč, empatičen, spoštljiv odnos do priseljencev, da jim omogočimo lažje vključevanje v družbo, jih podpiramo pri uveljavljanju, napredku, ohranjanju lastne kulture ter spoznavanje jezika in kulture okolja, v katerem živijo.
Izjemno se me je dotaknil entuziazem in empatija predavateljev, njihova energija, ustvarjalnost na področjih, na katerih delujejo, multikulturnost. Hvala za razširitev mojih obzorij. Seminar bi priporočala vsem učiteljem, vzgojiteljem, ljudem, ki živijo ali delajo s priseljenci.

(udeleženka seminarja »Živimo raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog«, 18. in 19. 5. 2017 v Krškem)

 

Izvedela sem veliko novega, veliko zadev/stvari je bilo predstavljeno na nov, drugačen, izviren, zanimiv, predvsem pa uporaben način. Mnogo idej za delo z učenci je bilo posredovano in prikazano, resničnih pripovedi in izkušenj. In vse je uporabno oz. lahko uporabimo pri svojem delu. Iskrena hvala.
(udeleženka seminarja »Živimo raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog«, 18. in 19. 5. 2017 v Krškem)

 

Hvala za vse raznovrstno gradivo, izkušnje, znanje, nasvete, uporabne informacije… Hvala izjemnima predavateljicama, ge. Marijanci, ge. Sladjani, ki s svojo srčnostjo, vztrajnostjo podirata zidove predsodkov, stereotipov, ki jih neuka družba goji v odnosu s tujci, priseljenci, begunci. Hvala za vse velike posameznike, ki so pripravljeni graditi mostove povezovanja, sprejemanja… preprosto za to, ker nas to bogati.
(udeleženka seminarja »Živimo raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog«, 18. in 19. 5. 2017 v Krškem)

 

Izobraževanje je bilo celostno, saj smo se dotaknili res mnogih tem. Zelo mi je bilo všeč, da je predavalo več zanimivih osebnosti, ki o z nami podelile svoja znanja, izkušnje, ideje. Pridobili smo ogromno idej za nadaljnje delo; veliko gradiva oziroma literature, ki nam bo razširila obzorje ali omogočila lažje poučevanje/delo z učenci priseljenci.
(udeleženka seminarja »Živimo raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog«, 18. in 19. 5. 2017 v Krškem)

 

Koristne, uporabne informacije. Poudaril bi strokovno znanje predavateljice, izkušnje ter entuziazem – motivacija za implementacijo k pouku.
(udeleženec seminarja »Živimo raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog«, 4. in 5. 7. 2017 v Ljubljani)

 

Le z drugimi smo v medijih

 

Primorske novice, Val 7, št. 28, 3. 2. 2017: "Za medkulturni dialog", objava v rubriki Družba, str. 20

 

ZRCalnik, 13. 2. 2017: "Kratkost zgodovinskega spomina v narodu izseljencev"

 

SVIZove novice, 03/2017, 31. 3. 2017: "Le z drugimi smo!"

 

SVIZove novice, 06/2017, 28. 6. 2017: "Uspešen program "Le z drugimi smo!"