Predavatelji

ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI (ZRC SAZU):

dr. Martina Bofulin – ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
dr. Sanja Cukut Krilić – ZRC SAZU, Družbenomedicinski inštitut
dr. Jure Gombač – ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije in Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko
dr. Marina Lukšič Hacin – ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije in Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko
dr. Aleksej Kalc – ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
dr. Klara Kožar Rosulnik – zunanja sodelavka, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
dr. Mirjam Milharčič Hladnik – ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije in Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko
dr. Jernej Mlekuž – ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
dr. Nataša Rogelja – ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
dr. Mojca Vah Jevšnik – ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije in Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko
dr. Marijanca Ajša Vižintin – ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije

 

PEDAGOŠKI INŠTITUT:

mag. Sabina Autor – Pedagoški Inštitut
dr. Alenka Gril – Pedagoški inštitut
dr. Jerneja Jager – Pedagoški Inštitut
dr. Ana Kozina – Pedagoški inštitut
mag. Mateja Režek – Pedagoški inštitut
dr. Tina Rutar Leban – Pedagoški inštitut
dr. Mitja Sardoč – Pedagoški inštitut
dr. Maša Vidmar – Pedagoški inštitut
Petra Zgonec – Pedagoški inštitut
dr. Janja Žmavc – Pedagoški inštitut

 

ZUNANJI SODELAVCI:

Arkan Al Nawas – Galerija in društvo za kulturo in umetnost Diwan, Irak & Slovenija
Klavdija Aničić – Društvo za nenasilno komunikacijo
Sanja Antolič – OŠ Leskovec pri Krškem
Arbnore Avdylaj – Kosovo & Švica & Slovenija
Andrea Bartole – Obalna samouprava skupnost italijanske narodnosti/Comunita' autogestita costiera della nazionalita' italiana
dr. Igor Bijuklič – Pedagoški inštitut in Fakulteta za management, Univerza na Primorskem
dr. Aleš Bučar Ručman – Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
dr. Saša Cecić Erpič – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Tina Cigler – Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
Bojana Cvijić Zagorc – Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
dr. Lidija Dimkovska – Makedonija & Romunija & Slovenija
Nevenka Alja Gladek – Slovenska Filantropija
Nataša Hanuna – Družinski in mladinski center Cerklje na Gorenjskem
Vael Hanuna – Sirija & Slovenija
doc. dr. Andreja Hočevar – Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
dr. Friderik Klampfer – Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
dr. Ingrid Kodelja – zunanja sodelavka, Pedagoški inštitut
Ana Kotnik – OŠ Trzin
Blanka Kovačec – OŠ Maksa Drujave Maribor
Mateja Kraševec – Društvo Humanitas
dr. Maja Lamberger Khatib – zunanja sodelavka, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Andreja Luštek – Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
mag. Sladjana Jović Mićković – Osnovna šola Livada, Ljubljana
Mojca Jelen Madruša– Osnovna šola Koper
dr. Katja Jeznik – Zavod Petida, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
dr. Vesna Mikolič – Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče
dr. Maja Modic – Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
Lorena Pahović – Logout, Center pomoči pri prekomerni uporabi interneta in sodobnih tehnologij
Mojca Rebec Marinkovič – Osnovna šola Antona Ukmarja, Koper
Špela Reš – Logout, Center pomoči pri prekomerni uporabi interneta in sodobnih tehnologij
Alma Rogina - Društvo Humanitas
dr. Jutka Rudaš – Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Asja Samec, MSc. – zunanja sodelavka, Pedagoški inštitut
Monika Sandrelli – TV oddaja »So vakeres?« in Radio Romic
dr. Nataša Sedlar Kobe – Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Mateja Sedmak – Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče
dr. Klara Skubic Ermenc – Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Iztok Štefanec – Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
Darja Štirn – Zavod Petida
Dr. Petra Štirn Janota – Zavod Petida
Tina Trdin – Društvo Humanitas
Boris Veler - Logout, Center pomoči pri prekomerni uporabi interneta in sodobnih tehnologij
dr. Tamara Velikonja – zunanja sodelavka, Pedagoški inštitut
dr. Boris Vezjak – Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Dr. Vida Vončina Vodeb – zunanja sodelavka, Pedagoški inštitut
dr. Maja Zadel – Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče
dr. Mojca Zadravec – Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani
dr. Judit Zagorec-Csuka – Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta in Dvojezična osnovna šola Lendava I
Saša Zorjan, MSc – Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Psychologie