Prijava na KATIS

Zaključno poročilo projekta

 

POROČILO REALIZACIJE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU
»LE Z DRUGIMI SMO« – OP20.00251
Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev
(13.5.2016–30.9.2021)

 ZAKLJUČNO POROČILO (pdf)