Prijava na KATIS

Biotehnični izobraževalni center Ljubljana - Živilska šola, 9., 10., 23. in 24. maj 2017

Za profesorski kolektiv Živilske šole Biotehničnega izobraževalnega centra Ljubljana smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktnih situacij", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 9., 10., 23. in 24. maja 2017.

Program usposabljanja na BIC - Živilska šola.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.