Prijava na KATIS

Center Cene Štupar, 5., 6. in 7. september 2017

Za kolektiv Centra za izobraževanje Cene Štupar smo izvedli seminar "Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev in slovenščina", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 5., 6. in 7. septembra 2017.

Program usposabljanja na Centru Cene Štupar.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.