Prijava na KATIS

Gimnazija Moste, 28. junij, 19. september in 3. oktober 2019

Za kolektiv Gimnazije Moste bomo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 28. junija, 19. septembra in 3. oktobra 2019.

Program na Gimnaziji Moste

 

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.