Prijava na KATIS

III. OŠ Celje, 13, 15., 19. in 22. november 2018

Za konzorcijske partnerje III. Osnovne šole Celje smo izvedli seminar "Medkulturni odnosi in integracija", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 13, 15., 19. in 22. novembra 2018.

Program v Celju

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.

 

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.