Prijava na KATIS

III. OŠ Celje, 7. in 14. oktober ter 5. november 2020 - delna izvedba na daljavo

Za konzorcijske partnerje III. OŠ Celje smo izvedli seminar "Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 7. in 14. oktobra ter 5. novembra 2020. 5. novembra je izvedba potekala na daljavo (preko aplikacije ZOOM).

Program na III. OŠ Celje

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.