Prijava na KATIS

Izzivi sodobne družbe: usposabljanje na daljavo, 1. in 2. julij 2021

1. in 2. julija 2021 bomo na daljavo (preko aplikacije Zoom) izvedli zadnji seminar "Izzivi sodobne družbe", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. 

Navodila in povezavo za prijavo v ZOOM najdete v programu:

Program Izzivi sodobne družbe: na daljavo

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.