Prijava na KATIS

Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica, 13., 14. december 2016 in 10., 11. januar 2017

Za učiteljski kolektiv Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktnih situacij", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar jepotekal 13. in 14. decembra 2016 ter 10. in 11. januarja 2017.

Program seminarja v Oplotnici.

 

Utrinek iz usposabljanja kolektiva Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica, januar 2017

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.