Prijava na KATIS

Vrtec Borisa Pečeta Maribor, 16. in 17. januar 2017

Za vzgojiteljski kolektiv Vrtca Borisa Pečeta v Mariboru smo izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 16. in 17. januarja 2017.

Program seminarja v Mariboru.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.