Prijava na KATIS

Osnovna šola Koper, 19., 20. in 21. januar 2017

Za konzorcijske partnerje smo na Osnovni šoli Koper izvedli seminar "Človekove pravice, prostovoljstvo, zdrav življenjski slog", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 19., 20. in 21. januarja 2017.

Program seminarja v Kopru.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.