Prijava na KATIS

Osnovna šola Matije Čopa Kranj, 17., 18. in 19. november 2016

Za konzorcijske partnerje smo na Osnovni šoli Matije Čopa v Kranju izvedli seminar "Človekove pravice, prostovoljstvo, zdrav življenjski slog", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 17., 18. in 19. novembra 2016.

Program seminarja v Kranju.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.