Prijava na KATIS

Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje, 6., 7. in 8. april 2017

Za konzorcijske partnerje smo na Osnovni šoli Tončke Čeč v Trbovljah izvedli seminar "Človekove pravice, prostovoljstvo, zdrav življenjski slog", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 6., 7. in 8. aprila 2017.

Program seminarja v Trbovljah.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.