Prijava na KATIS

Ljubljana, 1. in 2. december 2017

1. in 2. decembra 2017 smo v prostorih Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Novi trg 2 in 4, 1000 Ljubljana razpisali nacionalno usposabljanje »Le z drugimi smo«

*Razpisali smo pet seminarjev. Glede na število prijav ne bomo izvedli nobenega seminarja.

 

Program »Le z drugimi smo« poteka v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki ga financirajo Evropski socialni skladi in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šoli.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.