Prijava na KATIS

Ljubljana, nacionalno usposabljanje, 13. in 14. april 2018

Dvodnevno nacionalno usposabljanje »Le z drugimi smo«, je potekalo 13. in 14. aprila 2018 v prostorih Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana. 

Program v Ljubljani.

Utrinke si lahko ogledate v Galeriji.

 

Program »Le z drugimi smo« poteka v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki ga financirajo Evropski socialni skladi in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šoli.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.